GB Consultancy

Prestatiemeting en kwaliteitscontrole

Vertrouwen is de basis van iedere samenwerking. Toch is het belangrijk om ook binnen lopende contracten de kwaliteit te bewaken en van tijd tot tijd de prestaties te meten.

Prestatiemeting en kwaliteitscontrole

Gedoe en kosten voorkomen

Een leverancier die het niet zo nauw neemt? Onduidelijkheid over afspraken? Ondermaatse prestaties kunnen natuurlijk allerlei oorzaken hebben. Eén ding is zeker: met tijdige controles voorkom je veel gedoe en onnodige kosten. Onze onafhankelijke kwaliteitscontroles en prestatiemetingen bieden je grip en zekerheid. Wij verzorgen tussentijdse metingen (tijdens de uitvoering), opleveringsmetingen, periodieke metingen (tijdens de garantieperiode) en eindmetingen.

Objectieve verslaglegging

Onze metingen en controles zijn gebaseerd op een bewezen methodiek. Welke instrumenten en methodieken we op welk moment inzetten, overleggen we met jou als opdrachtgever. Uiteraard worden de resultaten van de metingen objectief vastgelegd.