GB Consultancy

Directievoering en toezicht

Het bewaken van de voortgang, kwaliteit en de gemaakte afspraken tijdens de uitvoering: we weten allemaal hoe belangrijk dat is. Met de inzet van GB Consultancy heb je nergens omkijken naar.

Directievoering en toezicht

Fundament van praktijkervaring

Als directievoerder of toezichthouder zijn wij het verlengstuk van je organisatie. We vertegenwoordigen jou als opdrachtgever en behartigen je belangen. Dat doen we vanuit een stevig fundament van kennis en ervaring in de bouwwereld.

Alles onder controle

Vergaderingen voorzitten, uitvoerende teams aansturen, meer- en minderwerk beoordelen en de eindafrekeningen controleren. Het is een greep uit de vele taken die wij als directievoerder vervullen. We zijn zichtbaar aanwezig op het project, weten wat er speelt en zorgen voor een effectieve beheersing van risico’s. Een hele zorg minder voor onze opdrachtgevers, die hiermee zeker weten dat hun projecten in control zijn.