GB Consultancy

Contracten en bestekken

Het sluiten van de juiste overeenkomsten met geschikte partijen begint met een zorgvuldige realisatie van selectie- of aanbestedingsdocumenten. GB Consultancy heeft veel ervaring op dit gebied.

Contracten en bestekken

Kennis van het speelveld

De manier waarop je een aanbestedings- of selectietraject insteekt, is bepalend voor het verloop van de samenwerking. Tegelijkertijd is het speelveld complex. Aanbestedende diensten en opdrachtgevers moeten aan strenge regels voldoen en de markt zoekt de grenzen (en soms de mazen) op. GB Consultancy wijst je de weg bij de inrichting van het traject, stelt alle benodigde documenten op, begeleidt de complete procedure en beoordeelt inschrijvingen en offertes.

Overeenkomsten opstellen

Natuurlijk kun je ook delen van het proces bij ons onderbrengen. Bijvoorbeeld het opstellen van bestekken, contracten en prestatieovereenkomsten. Of het beantwoorden van vragen tijdens de inlichtingenronde.